ایجاد وب سرویس با رزبری پای، LEMP استک محلی

ایجاد وب سرویس با رزبری پای، LEMP استک محلی
ی وب سرویس آینه برای وب سایت اصلی، برای کاربردهای دم دستی و لود شدن سر...